СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТ

ЭРИН ИНТЕРНЭШНЛ ХХК-д

ажилласнаар:

ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН БОДЛОГО

  Манай компанийн хүний нөөцийн бодлого нь НЭЭЛТТЭЙ, ЭРХ ТЭГШ байх зарчимд тулгуурлан байгууллагын соёл, үнэт зүйлсийг илэрхийлсэн зөв хандлага ажилтнуудыг бий болгох, төлөвшүүлэх урт хугацаанд өндөр бүтээмжтэй ажиллах нөхцөлийг бүрдүүлж, бэлтгэн тогтвортой ажлын байраар хангахад оршино.

Бид цалингаас гадна олон төрлийн хөнгөлөлт урамшууллыг

ажилтнууддаа олгодог.

Анкетны сонгон шалгаруулалт

Нээлттэй ажлын байранд анкет хүлээж авснаар ажил горилогчийн өмнө ямар нэгэн хариуцлага хүлээхгүй.

Анхан шатны ярилцлага

Ажлын байрны тавигдах шалгуурт мэргэжил, туршлага, ур чадварын хувьд нийцэх ажил горилогчийг анхан шатны ярилцлагад урина.

Мэргэжлийн, ур чадварын болон хандлагын шалгалт

Ажлын байрны онцлогоос хамааран мэргэжлийн эсвэл ур чадварын шалгалтыг хандлага тодорхойлох шалгалтын хамт авч үнэлнэ.

Дараагийн шатны ярилцлага

Ажлын байрны онцлогоос хамааран 2-3 удаагийн ярилцлагад урина.

Шийдвэр гаргалт

  • Туршилтаар ажиллуулах

  • Татгалзах